ППЗК Прогрес
Производствено-потребителна земеделска кооперация, град Кнежа